legaliziraj.net

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Energetsko certificiranje i energetska obnova
Projektiranje i nadzor

 

Novosti

03.07.2015. Novi zakoni iz područja graditeljstva

Hrvatski sabor 03.07.2015. je prihvatio prijedloge zakona koje je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Riječ je o Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju te Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

23.06.2015. Energetska obnova kuća - javni poziv traje do 10. srpnja

S obzirom na odlične dosadašnje rezultate, od broja zahtjeva, mjera, do dvostruko većeg iznosa sufinanciranja po kući u odnosu na prošlu godinu, očekujemo da će se uskoro iskoristiti svih 260 milijuna kuna predviđenih sredstava te se javni poziv zatvara 10. srpnja 2015. 

19.06.2015. JAVNI POZIV ZA PROJEKTE ENERGETSKE OBNOVE I UVOĐENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA ŠKOLE, VRTIĆE, VISOKOŠKOLSKE I DRUGE ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavljuje Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ Referentna oznaka: 4c1.2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." namijenjen je javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. 50.000.000,00 kn bespovratnih sredstva osigurano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a dodjeljivat će se do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti ne može prijeći 5.000.000,00 kuna po projektnom prijedlogu. Sve informacije i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr ili na poveznici:
Natječajna dokumentacija
Informativne radionice za prijavitelje/korisnike

30.04.2015. KAKO DO POTICAJA ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKE KUĆE?

Vlasnicima obiteljskih kuća koji odluče poboljšati energetska svojstva svoje kuće; boljom izolacijom vanjskih zidova, ugradnjom vanjske stolarije visokih izolacijskih svojstava, uvođenjem ekoloških prihvatljivog energenta i obnovljivih izvora energije, Država daje bespovratna sredstva u visini od 40 do 80% ukupne investicije, ovisno o području na kojem se obiteljska kuća nalazi. Vlasnici kuća od ove se godine za ostvarivanje prava na bespovratna sredstva Države direktno obraćaju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Više na www.fzoeu.hr . Ako ste zainteresirani možete nas kontaktirati za zahtjev za energetski pregled, nalazimo se na listi energetskih certifikatora.

15.04.2015. DONESENE IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donijela je izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima; Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina te Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta. Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama broj 41/2015 od 14.04.2015. i stupaju na snagu osmoga dana od dana objave.  
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina .

26.03.2015. Odluka o izmjeni Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske je danas izmijenila odluku o Programu energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine.
Izvorni program obnove donesen je prije godinu dana, a danas usvojenim izmjenama znatno se pojednostavljuje dokumentacija potrebna kod prijave za obnovu. Pored toga, zainteresirani će izravno kod Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša moći aplicirati za sredstva namijenjena sufinanciranju obnove.
Prijedlog odluke o donošenju izmjena Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine

29.01.2015. ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Jeste li znali da možete iskoristiti bespovratna sredstva do 1.400.000 kuna za energetsku obnovu zgrade od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost? Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je četiri nova natječaja iz sektora energetike, a koji se odnose na:
– sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada,
– sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u postojećim višestambenim zgradama.
– sufinanciranje energetskog pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada,
– financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama.
Višestambena zgrada je svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, te ima tri ili više stambenih jedinica, kojom upravlja upravitelj zgrade, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96 do 143/12) te Uredbom o održavanju zgrada (NN broj 64/97). Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i za račun suvlasnika višestambenih zgrada, koji su u svojstvu krajnjih korisnika.
NATJEČAJ TRAJE DO 13.03.2015. 

20.10.2014. SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je uputu o sadržaju glavnog projekta za provođenje Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=23552
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=23552
).

14.08.2014. NOVI TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA 

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama objavljen je u "Narodnim novinama"  broj 97. od 06. kolovoza 2014. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", osim članka 14. koji stupa na snagu 31. prosinca 2015. godine.

08.06.2014. PRAVILNIK O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU

Od 9. lipnja 2014. godine primjenjuje se novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14.).

24.01.2014. OBVEZA PRIBAVLJANJA ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZA STANOVE MANJE OD 50 m2

Prema novom Zakonu o gradnji (NN 153/13) određeno je da kod prodaje i stanovi manji od 50 m2 trebaju energetski certifikat, a koji su do sada bili izuzeti od te obveze.
Certifikat i dalje netreba za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m² te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.

24.12.2013. OBVEZA PRIBAVLJANJA ENERGETSKOG CERTIFIKATA PRIJE OGLAŠAVANJA PRODAJE ZGRADE - OČITOVANJE MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja na traženje Hrvatske gospodarske komore dalo je očitovanje vezano za članke 24. i 171. Zakona o gradnji koji stupa na snagu 1.1.2014. godine. Citiranim člancima Zakona uređuju se pitanja energetskog certificiranja zgrada i navođenje energetskog svojstva zgrade u slučaju oglašavanja u komercijalnim medijima. Tekst očitovanje može se pročitati ovdje

10.12.2013. PREMA NOVOM ZAKONU O GRADNJI UVODE SE KAZNE ZA OGLAŠAVANJE PRODAJE NEKRETNINA BEZ ENERGETSKOG CERTIFIKATA

Zastupnici Hrvatskoga sabora većinom glasova izglasali su novi Zakon o gradnji koji stupa na snagu 1. siječnja 2014 Zakon o gradnji. Novost je uvođenje kazni u vezi postupka energetskog certificiranja zgrada. U nastavku je u cijelosti dan članak 171.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba kao vlasnik zgrade ako:
1. ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njezinog posebnog dijela prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing (članak 24. stavak 2. podstavak 1.),
2. kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga ne preda energetski certifikat ili njegovu fotokopiju (članak 24. stavak 2. podstavak 2.),
3. u oglasima za prodaju, iznajmljivanje, davanje uzakup ili davanje na leasing koji se objavljuje u medijima ne izrazi energetsko svojstvo zgrade ili njezinog posebnog dijela (članak 24. stavak 2. podstavak 4.),
4. javno ne izloži energetski certifikat zgrade za koju je izlaganje energetskog certifikata propisano ovim zakonom (članak 25. stavci 1. i 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se vlasnik zgrade fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kunakaznit će se za prekršaj pravna osoba ovlašteni posrednik u prometunekretnina ako u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup kojise objavljuje u medijima ne navede energetski razred zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela (članak 24. stavak 4.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se ovlašteni posrednik u prometu nekretnina fizička osoba za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka. 
 

17.11.2013. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt prijedloga zakona izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona na 123. sjednici od 7. studenoga 2013. godine i uputila ga u saborsku proceduru.
ovim Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama se uređuje:
1. osnivanje Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada koja će donositi rješenja o izvedenom stanju u slučajevima propisanim ovim zakonom,
2. obvezu unosa podataka u registar svih nadležnih upravnih tijela koja donose rješenja o izvedenom stanju.
Nacrt prijedloga zakona izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (pdf) .

12.11.2013. RIJEŠENO SVEGA 6,97 POSTO ZAHTJEVA  

Ukupno je zaprimljeno 822.335 zahtjeva za legalizaciju, a do kraja listopada riješeno je njih 57.337 zahtjeva, ili njih 6,97 posto.
Po podacima Ministarstva, rješavanje zaprimljenih zahtjeva najbolje ide u gradu Dubrovniku gdje je riješeno 19,8 posto zahtjeva, Bjelovaru 19,3 posto, a Makarskoj 17,2 posto. Među boljima su i gradovi Vukovar, Vodnjan i Čakovec. S druge strane, u Karlovačkoj županiji riješeno je tek 2,4 posto, Vukovarsko-srijemskoj 2,7 posto, a Osječko-baranjskoj županiji 2,8 posto zahtjeva, a slabo stoje i Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka županija i grad Osijek. Podaci o broju riješenih predmeta po djelatniku nadležnih ureda, pokazuju pak da su najučikovitiji službenici Krapinsko-zagorske županije s 208 predmeta po službeniku, gradova Vodnjana (197), Bjelovara (159) i Makarske (133), Splitsko-dalmatinske županije (108) itd., dok su namanje učinkoviti službenici grada Novigrada (15), Karlovačke županije (23) te gradova Kutine (32), Labina (35), Osijeka (36) i Zagreba (36).

23.08.2013. FOND RASPISAO NATJEČAJ ZA ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je natječaj za sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada. Riječ je o dodjeli sredstava Fonda radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina (uključujući javnu rasvjetu) i energetskog certificiranja zgrada.
Sve ostale informacije potrebne za prijavu možete pronaći na internetskim stranicama FZOEU-a www.fzoeu.hr

01.07.2013. Objašnjenje provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama od 27.06.2013. godine

S obzirom da je primijećeno da pojedini upravni odjeli prioritetno rješavaju nepotpune predmete i pri tome daju nerazumno kratke rokove za njihovu dopunu Ministarstvo upozorava da je osnovni cilj donošenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama omogućavanje ozakonjenja što većeg broja nezakonito izgrađenih zgrada što znači da je potrebno nastojati pozitivno riješiti što je moguće veći broj zahtjeva tj. sve one zahtjeve koji ispunjavaju propisane uvjete.
Pri rješavanju predmeta potrebno je voditi brigu o redoslijedu zaprimanja na način da se ranije zaprimljeni zahtjevi uzimaju u rad prije zahtjeva koji su kasnije zaprimljeni. Imajući u vidu broj ovlaštenih osoba za izradu dokumentacije te obim i zahtjevnost dokumenata Ministarstvo smatra da bi primjereni rok za dostavu kompletne dokumentacije trebao iznositi najmanje 60 dana. Ujedno bi u slučaju da stranka iz opravdanih razloga zatraži dodatno produženje roka tom zahtjevu trebalo udovoljiti. Objašnjenje provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama od 27.06.2013. godine (pdf). 

20.06.2013. Članstvom u EU starta i obaveza energetskih certifikata

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, od 1. srpnja ove godine, javne zgrade i one koje se stavljaju u pravni promet moraju imati energetski certifikat. To znači da prema trenutno važećim propisima u RH od 1. srpnja energetski certifikat mora imati svaka zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje. S obzirom da Direktiva EU daje mogućnost produženja tih rokova Ministarstvo će propisati da od 1. srpnja ove godine energetski certifikat moraju imati zgrade odnosno njihove samostalne uporabne cijeline (stanovi, uredi) koji se prodaju. Zgrade, stanovi, uredi i drugo, koji se daju u leasing, zakup odnosno najam morat će biti energetski certificirani od 1. siječnja 2016., rečeno je u Ministarstvu.

18.06.2013. Rok za podnošenje zahtjeva istječe 30.06.2013.

30.06.2013. pada u nedjelju. Zadnji radni dan za predaju zahtjeva u upravnim odjelima je petak 28.06.2013. Neki upravni odjeli najavili su produženi i prekovremeni rad. Informacije o radu upravnih odjela mogu se dobiti od županijskih i gradskih nadležnih tijela. Zahtjeve je moguće predati i poštom. Informaciju o radnom vremenu poštanskih ureda moguće je dobiti pozivom na besplatni broj Hrvatske pošte 0800 303 304 ili preko službene Internetske stranice.

01.04.2013. Odluka o dopuni odluke o komunalnom doprinosu Grada Zagreba

Gradska skupština Grada Zagreba je donijela Odluku o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu. Skupština je usvajanjem ove odluke olakšala građanima legalizaciju smanjenjem osnovice za obračun komunalnog doprinosa.

Umanjenje je za 200 m3 za podnositelja zahtjeva za legalizaciju te dodatnih 50 m3 za svakog idućeg člana kućanstva koji je prijavljen na istoj adresi. Dodatno umanjenje od 10 % predviđeno je za one sa statusom branitelja.  Za objekte koji su veći od onog za koji se obračunava popust, planiran je popust od 25% na jednokratnu uplatu komunalnog doprinosa. Za one slabijeg imovnog stanja i postojeća odluka nudi cijeli niz dodatnih pogodnosti. 

16.03.2013. Legalizacija u zemljama regije 

Ministrica Anka Mrak Taritaš je gostovala u emisiji 'Kontekst' TV Al Jazeera na temu Nelegalna gradnja u zemljama regije.

Emisija se može pogledati na slijedećem linku:
balkans.aljazeera.net/video/kontekst-nelegalna-gradnja

15.02.2013. Što je s onima koji ne predaju zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađene zgrade do 31.06.2013.

ODGOVOR MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA:

Trenutno važećim zakonom o prostornom uređenju i gradnji za bespravnu gradnju propisana je mogućnost izricanja novčane kazne i uklanjanja bespravno sagrađene građevine.

Ministarstvo trenutno radi na izradi novog zakona kojim će se urediti postupanje građevinske i urbanističke inspekcije uključujući i sankcije za bespravnu gradnju. Nacrt prijedloga bit će objavljen u ožujku nakon čega će uslijediti javna rasprava. Legalizacija je bila moguća i prije donošenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ali se ona odnosila samo na bespravne građene koje su bile u skladu s prostornim planom. Spomenutim Zakonom omogućena je legalizacija i građevinama koje nisu u skladu s prostornim planom, koje su izvan građevinskog područja, imaju veći broj etaža itd. Osim toga spomenuti Zakon pruža bitno povoljnije uvjete legalizacije od ranijih, dokumentacija je manje složena a visina naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru bitno niža od ranije propisanih.

Legalizacija će za neke građevine pod određenim uvjetima biti moguća i nakon isteka zakonskog roka tj. 30.6.2013. međutim, sigurno je da će opći uvjeti biti manje povoljni, eliminacijski kriteriji brojniji i bitno složeniji.

12.02.2013. Novi podaci o stanju rješavanja predmeta u postupku legalizacije

Prema podacima koje su nadležni upravni odjeli županija i gradova dostavili Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, do 31. siječnja 2013. zaprimljeno je 86.743 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Najviše zaprimljenih zahtjeva (županije):
GRAD ZAGREB 12.456
ZADARSKA ŽUPANIJA 11.767
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 7.960
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 6.432
ISTARSKA ŽUPANIJA 3.728

Najviše izdanih rješenja o izvedenom stanju (županije): SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 1.380
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 943
ZADARSKA ŽUPANIJA 900
GRAD ZAGREB 849
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 606

Građevinska inspekcija u svojoj evidenciji ima 32.617 zgrada za koje je izdano rješenje o uklanjanju. Za njih 10.752 do isteka zakonskog roka, tj. do 31. prosinca 2012. nije predan zahtjev za izdavanje rješenje o izvedenom stanju.
   

16.01.2013. Zaprimljeno 74.587 zahtjeva za legalizaciju zgrada

Do 31. prosinca prošle godine zaprimljeno je ukupno 74.587 zahtjeva za legalizaciju zgrada. To znači da je od donošenja novog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, odnosno u zadnjih pet mjeseci, podneseno oko 60.000 zahtjeva, a prava navala bila je krajem godine jer je samo u zadnjih 45 dana stiglo 37.456 zahtjeva. Rok do 31. prosinca vrijedio je za građevine za koje postoji rješenje inspekcije o rušenju, a za ostale je rok do 30. lipnja ove godine. Do kraja 2012. legalizirano je 8.223 objekata, dok je ukupno riješeno, pozitivno ili negativno, 12.730 predmeta, što je 17 posto od ukupno zaprimljenih zahtjeva.

21.12.2012. Smanjenje komunalnog doprinosa u gradu Zagrebu

Odlukom Skupštine grada Zagreba od 20. prosinca 2012., smanjuje se iznos komunalnog doprinosa za legalizaciju i građenje po zonama: 1.zona smanjenje za 15%, 2.zona 20%, 3.zona 25% i 4.zona 30%. Novi iznosi su tako: 1. zona= 118kn/m3, 2. zona= 108kn/m3, 3.zona= 75kn/m3 i 4.zona= 56kn/m3. Također, uveden je popust na jednokratno plaćanje u iznosu od 25% za objekte manje od 600m3 ili za iste mogućnost obročnog plaćanja tromjesečno kroz period od deset godina. Više detalja možete saznati u službenom tekstu Odluka o smanjenju komunalnog doprinosa Zagreb 2012.

21.11.2012. Objavljeno Objašnjenje provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Tijekom praćenja provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12) uočene su određene nedoumice i nezakonita postupanja pa se u svrhu njihova otklanjanja i osiguravanja ujednačene provedbe Zakona u cijeloj državi daje objašnjenje vezano uz pitanja pomorskog dobra, otvora zgrada i istaka na međi, izračuna građevinske (bruto površine), obračuna i plaćanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, obračuna i plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa, sadržaju arhitektonske snimke i snimke izvedenog stanja, razvrstavanja pomoćnih zgrada, te evidencije o rješenjima o izvedenom stanju, odbijenim zahtjevima i naplati naknade. OBJAŠNJENJE provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (pdf).

15.11.2012. U kojim je slučajevima potrebna legalizacija bespravno zatvorene lođe odnosno balkona? 

Lođa odnosno balkon koji je ostakljen ili na neki drugi način zatvoren a da je pri tome zadržao funkciju balkona odnosno lođe ne ozakonjuje se. Navedeni čin može biti u suprotnosti s konzervatorskim pravilima u slučaju da je zgrada pod zaštitom a može izazvati i spor radi zaštite autorskih prava projektanta fasade što se može procesuirati primjenom zakona koji reguliraju navedena dva područja. Lođa odnosno balkon koji su zatvaranjem izgubili prvobitnu funkciju, na kojima je djelomično ili u potpunosti uklonjen zid zgrade i izvršeni drugi zahvati radi promjene namjene (npr. koristi sa kao stambena prostorija) podliježu obvezi ozakonjenja.

 29.10.2012. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi - Zagreb  

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 14/2012), kojom se mogu ozakoniti najviše tri etaže, od kojih je treća etaža potkrovlje, ako se takva zgrada nalazi unutar i izvan građevinskog područja, dok se na području na kojem je prostornim planom predviđena gradnja zgrada, ali nije ropisan broj etaža zgrade koji se može izgraditi, ozakoniti se može najviše četiri  etaže.

 23.08.2012. Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj 46. sjednici donijela je Uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Uredba je donesena temeljem članka 27. stavka 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine" br. 86/2012), te propisuje visinu i način obračuna iznosa naknade te detaljne uvjete plaćanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru odnosno ozakonjenja te zgrade.

05.07.2012. Vlada prihvatila Nacrt konačnog prijedloga zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je na svojoj 37. sjednici održanoj danas, 05. srpnja 2012. godine Nacrt konačnog prijedloga zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama te ga je poslala u saborsku proceduru na drugo čitanje. Nacrt je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.